Alpine stauder

I dag har vi under lupen...

…den ALPINE stauden

Fjellhagen krever stauder som tåler lave temperaturer og kraftig vind. Dette er planter som har tilpasset seg fjellets røffe levevilkår, og er som regel lave og vokser i tuer. Bladene er gjerne små, tykke og ofte hårete.

Reinrose

Dryas octopetala

reinrose

Reinrose hører naturlig hjemme i fjellheimen, og er en plante i slekten Dryas i rosefamilien. Reinrosen blir rundt 5-10 cm høy, og har hvite blomster i mai-juli. De eikebladformete bladene er vintergrønne, læraktige og rynkete på oversiden, og dunete på undersiden.

Den nordamerikanske varianten Dryas drummondii er rundt 15-20 cm høy, og har gule blomster i juni-august. Hybridreinrosen Dryas suendermannii er en krysning mellom vanlig og gul reinrose, blir rundt 10-15 cm høy og har hvitgule blomster.

reinrose

 

Rød jonsokblom

Silene dioica

Rød jonsokblom

Rød jonsokblom, også kalt sankthansblomst og jonsoksmelle, hører til nellikfamilien. Denne arten er viltvoksende i Norge, og finnes opptil rundt 1700 meter over havet. Rød jonsokblom har røde blomster og høye stengler. Blomstringstiden er i juni-juli. Denne stauden trives i sol, lett skygge og fuktig jord. H8

Stor kubjelle

Pulsatilla vulgaris

Stor kubjelle

Stor kubjelle er en fjellhagestaude som blomstrer i april-juni. De klokkeliknende blomstene er purpurfargede, men det finnes også de med hvite (‘Alba’) og mørkerøde (‘Røde klokker’) blomster. Etter blomstringen er planten fortsatt dekorativ med sine omspunne frøhus. Stor kubjelle blir kraftige tuer og er rundt 15-30 cm i høyden.

Stor kubjelle trives i kalkholdig og godt drenert jord. Sett den gjerne på et solfylt sted, og den kan godt stå i steinbedet. H7

Primula

Primula vulgaris

Primula eller kusymre hører inn under nøkleblomfamilien. Navnet kusymre kommer av at da kusymren blomstret, var det tid for å slippe kuene ut. Primula blir rundt 10 cm høy og får en gul blomst øverst på hver stilk. Det finnes hybrider i ulike farger og former.

Primula vulgaris vokser naturlig i vest og nord i landet, i løvskog langs kysten. Med en hardførhet på H7-8 passer Primula godt i fjellhagen. Den trives best i sol eller halvskygge, og i fuktig moldjord.

Primula vulgaris
Primula vulgaris hybrid

 

Hagesildre

Saxifraga arendsii

Saxifraga

Hagesildre er en gruppe fjellhagestauder som danner vintergrønne tepper. Hagesildre er hurtigvoksende og blir rundt 15 cm høy. Bladverket er dekorativ og minner om mose. Stauden danner et rosa blomsterteppe om våren. Det finnes mange sorter, og blomstene kan også være mørkerøde og hvite.

Hagesildre er en vanlig fjellhageplante, og passer godt som bunndekker, kantvekst eller i stenbed. De trives best i sol-halvskygge og i vanlig hagejord. H4-6

 

Fjellmarikåpe

Alchemilla alpina

Fjellmarikåpe er viltvoksende i Norge og i Europa, og hører inn under rosefamilien. Den blir 10-15 cm høy, og får grønngule blomster i juni-juli. Fjellmarikåpe er svært hardfør og kan benyttes i fjellhagen. Den trives i sol-halvskygge, i fuktig jord. H8

Fjellflokk

Polemonium caeruleum

Fjellflokk

Fjellflokk, eller Jacobs himmelstige, er en høy staude som blir rundt 40-70 cm. Blomstringstiden er juni-august, og da får den blå skålformete blomster med gullgule pollenknapper. Bladverket kan minne om grønne stiger.

Fjellflokk vokser i fjellet i Sør-Norge og ved kysten i Nord-Norge. Som staude er den villig. Den trives best i sol eller lett skygge, og kan gjerne få kalkrik kompostjord. H7-8

Storkenebb

(Geranium)

Geranium

Storkenebb er en artsrik planteslekt. 13 arter av storkenebb regnes som opprinnelige eller naturaliserte i Norge. Generelt kan vi si at storkenebb er en nøysom og lett staude å ha med å gjøre. De vokser seg kraftig og fine uten å ta over hele bedet. Storkenebb har fine blomster som kan være blant annet lilla, rosa eller hvite, men når og hvor lenge de blomstrer avhenger av arten. Noen storkenebb blir høye, mens andre er lavere i vekst og passer svært godt som markdekkere.

Til fjellhagen passer de lave sortene best, og kan da gjerne plantes på en solfylt plass i godt drenert jord. Silkestorkenebb (Geranium cinereum) er en sort som opprinnelig kommer fra fjellområder i Europa. Dette er en type storkenebb som kan fungere bra i fjellhager.

Andre stauder til fjellhagen kan være blant annet fjellsøte og snøsløyfe.

 

Kilder:

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/f/fjellplanter.html

https://snl.no/reinrose

https://snl.no/r%C3%B8d_jonsokblom

Langelang, Knut (2005): Stauder i norske hager. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS