Ryllik

Achillea

Ryllik

Nøkkelinformasjon:

  • Ryllik er en planteslekt i kurvplantefamilien
  • Rundt 200 arter, de fleste hjemmehørende i Europa og Asia
  • I Norge vokser nyseryllik og bakkeryllik vilt
  • Små blomsterkurver ordnet i halvskjerm

Praktryllik

Praktryllik Achillea filipendulina: Praktryllik kalles også parasollryllik. Den får gullgule blomster i juli-august, og kan bli godt over en meter høy. Blomstringstiden er juli-august. Denne hører naturlig hjemme i Asia, og trives best i sol. H5-6

Sortene av praktryllik som har kommet inn våren 2021: Achillea filipendulina ‘Cloth of Gold’ og Achillea filipen. ‘Coronation Gold’

Bakkeryllik

Bakkeryllik Achillea millefolium: Bakkeryllik er hjemmehørende i Norge. Den blir 30-60cm høy, og får rosa, rødlige eller hvite blomster. Blomstringstiden er juni-august. Bakkeryllik trives i sol. H8

Sortene av bakkeryllik som har kommet inn våren 2021: Achillea millefolium ‘Cerise Queen’, Achillea millefolium ‘Milly Rock Red’,  Achillea millefolium ‘Milly Rock Yellow Terracotta’, Achillea mil. ‘Paprika’ og Achillea mil. ‘New Vintage’® White

Nyseryllik Achillea ptarmica: Denne hører naturlig hjemme i norsk natur. Nyseryllik har hvite blomster i juli-august, og blir 60-70cm høy. Den trives i sol og fuktig jord. H8. Achillea ptarmica ‘The Pearl’ har kommet inn i hagesenteret våren 2021

Filtryllik Achillea tomentosa: Denne hører hjemme naturlig i fjellområder i Sørvest-Europa. Den blir rundt 20cm høy, danner tepper og får gullgule blomster i juni-juli. Den trives i sol. H6. Achillea tomentosa ‘Aurea’ har kommet inn i hagesenteret våren 2o21.

Kilder:

https://snl.no/ryllik

Langelang, Knut (2005): Stauder i norske hager. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS