engletrompet
engletrompet

Giftige planter

De fleste planter i Norge er lite giftige og vil ikke gi noen symptomer ved en liten smak. Noen planter inneholder irriterende plantesafter som kan gi både hud- og mage/tarm-reaksjoner. Noen få planter kan gi en mer alvorlig forgiftning.
Har du et lite barn på oppdagelsesferd oppi blomsterbedet, er det lurt å ha oversikt over hva som er giftig og ikke. Mistenker du at barnet har spist en blomst, et bær eller en plante du er usikker på, ta kontakt med Giftinformasjonen.
Her er en liste over noen vanlige planter som mange har hjemme og som er giftige/inneholder irriterende plantesaft. Mange av plantene skal man forsyne seg godt av for at symptomer kan oppstå.
Denne listen er bare et utvalg og ikke en fullstendig oversikt:
Alpefiol:
Alpefiol er gifitg, og typiske symptomer ved inntak av alpefiol er magesmerter, kvalme, oppkast og diare. Symptomer oppstår gjerne ved inntak av større mengder eller deler av roten. Kontakt da Giftinformasjonen.
Akeleie:
Hele planten er giftig. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak av akeleie.
Asalea (Rododendron X):
Giftig stueplante ved inntak av mer enn ett-to blader. Kontakt da Giftinformasjonen for råd.
Barlind:
Både selve planten og frøene inni de røde fruktkappene er giftige på barlind. Ved inntak av nåler eller bær, ta kontakt med Giftinformasjonen.
Belladonnaurt:
Svært giftig, og kan gi symptomer som brekninger, svimmelhet, urolighet, hallusinasjoner, hjertebank og store pupiller. Ta straks kontakt med Giftinformasjonen eller ring 113 ved alvorlige symptomer.
Buksbom:
Giftig ved inntak av mer enn noen få blader. Kontakt da Giftinformasjonen. Symptomer er magesmerter, kvalme, oppkast og eller diare. Alvorlig forgiftning hos mennesker er sjeldent.
Eføy:
Giftig med sterkt irriterende plantesaft, ved inntak av mer enn fem bær eller mer enn ett blad. Ta da kontakt med Giftinformasjonen. Kan gi symptomene brennende følelse i munnen, økt spytteproduksjon, kvlme, oppkast og diare.
Engletrompet:
Svært giftig, ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller ring 113 hvis barnet kan ha spist engletrompet. Symptomene som oppstår avhenger av mengde og hvilken del av planten som er spist, og symptomene kan oppstå fra kun få minutter til noen timer etter inntak. Les mer om symptomer her.
Gullregn:
Veldig giftig, kontakt Giftinformasjonen ved mistanke om inntak. Kan gi symptomer som oppkast, synspåvirkninger, hjertebank m.m.
Klematis:
Plante med irriterende plantesaft. Symptomer ved forgiftning av klematis er magesmerter, kvalme og oppkast/diare. Giftinformasjonen skal kontaktes ved inntak av mer enn en liten smakebit.
Kristtorn:
Plante med irriterende plantesaft, kontakt Giftinformasjonen ved inntak av mer enn 5-10 bær.
Krossved-arter (eller korsved):
Disse kan inneholde irriterende plantesaft. Små inntak gir ofte ikke symptomer, men større inntak kan gi symptomene magevondt, kvalme og oppkast/diare. Ta kontakt med Giftinformajsonen ved inntak av mer enn noen biter av en plante eller flere bær.
Leddved:
Inneholder irriterende plantesaft, ta kontakt med Giftinformasjonen ved inntak av mer enn ti bær fra en plante i leddved-slekten.
Liguster:
Inneholder irriterende plantesaft. Symptomene som kan oppstå er magesmerter, kvalme, diare og/eller oppkast. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak av mer enn ti bær.
Liljekonvall:
Liljekonvall er giftig og inneholder hjerteaktive stoffer. Giftinformasjonen skal kontaktes ved inntak av mer enn fem bær, eller ved inntak av blad eller blomster fra liljekonvall.
Lupiner:
Lupiner er giftig, ta kontakt med Giftinformasjonen ved inntak av mer enn to belger med frø fra lupin.
Mahonia: 
Mahonia inneholder mildt irriterende plantesaft. Giftinformasjonen kontaktes ved et litt større inntak av mahonia, og symptomene som kan oppstå er magesmerter, kvalme, diare og/eller oppkast.
Misteltein: 
Misteltein er giftig, og Giftinformasjonen skal kontaktes ved inntak av mer enn to blader. Ring 113 ved alvorlige symptomer.
Oleander:
Vanlig oleander er giftig, og hele planten inneholder giftstoffer som kan påvirke hjertet og forårsake alvorlig forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak eller ring 113 ved alvorlige symptomer.
Revebjelle: 
Revebjelle er svært giftig. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak eller ring 113 ved alvorlige symptomer.
Rhododendron:
Giftig plante, kontakt Giftinformasjonen hvis du mistenker inntak. Symptomer er magesmerter, kvalme, diare og/eller oppkast. Større inntak kan gi andre effekter i tillegg.
Ridderspore:
Giftig staude, kontakt Giftinformasjonen ved mistanke om inntak. Ring 113 ved alvorlige symptomer.
Snøbær:
Plante som inneholder irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen ved inntak av mer enn fem-seks bær.
Villvin-arter: 
Inneholder små mengder oksalater, og svelging av plantemateriale kan gi irritasjon i munn og/eller mage. Ved inntak av mer enn fem bær eller større mengder plantemateriale, kontakt Giftinformasjonen.
Vortemelkarter:
Inneholder plantesaft som virker sterkt irriterende på øyne, hud og slimhinner. Kan gi svie og brennende følelse i munnen, samt blemmer og eventuelt hevelse i svelget. Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diare, samt irritasjon ved kontakt på øyne og hud. Ved kontakt med plantesaften, ta kontakt med Giftinformasjonen.


Kilder:
https://helsenorge.no/giftinformasjon/tema-planter-og-bar
Bildet er fra Opplysningskontoret for blomster og planter, obp.no

SE FLERE INSPIRASJONSAKER

Våre fineste utepotter

Lavendel

Hagetrender 2024

BEDD

BEDD plantekasser innendørs

Kjøkkenhagen

Lag en enkel kjøkkenhage

Ønsker du hjelp i hagen?

Alt starter med en samtale. Vi lytter til dine ønsker og behov, og gir deg tips, råd og veiledning.