SONY DSCSONY DSC
, ,

Kvitt Quick strø- og vannemiddel

pris : kr 319,-

Varenummer: 100331

Ta kontakt for produktet

Produktnr: 100331 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre. Kan brukes ute og inne, f.eks. terrasse, hageganger, langs grunnmur etc. Insekten får middelet på seg ved kontakt med behandlede områder og tar det med seg tilbake til reiret som utryddes.

H362: Kan skade barn som ammes
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann